Overzicht projecten

 • Meegroeien met de groei

  Een prognose van de effecten van ruimtelijke ontwikkelingen, knelpunten en kansen voor het waterketensysteem.

  14 keer bekeken
 • Indirecte bedrijfslozingen

  Het doel van dit verbetertraject is om veel meer grip te krijgen op de indirecte bedrijfslozingen in het beheergebied van Delfland.

  18 keer bekeken
 • Wijk van de toekomst

  De wijk van de toekomst is een duurzaam ingerichte wijk waarbij water als leidend inrichtingsprincipe wordt gebruikt.

  23 keer bekeken
 • Visie 'Water in bedrijf'

  Een volgende stap zetten om uiteindelijk uit te komen bij “de stip op de horizon” van het Strategisch Ketenplan 2.0.

  18 keer bekeken
 • Menskracht in de waterketen

  In de regio wordt de bezetting van sleutelposities in de waterketen als kwetsbaar gezien.

  14 keer bekeken
 • MKBA Afkoppelen

  De Waterwet kent drie aparte zorgplichten voor de gemeenten: het inzamelen en transporteren van afvalwater, regenwater en grondwater.

  18 keer bekeken
 • Prognoses

  Gegevens over waterkwantiteiten binnen de waterketen beter in kaart brengen.

  20 keer bekeken
  Cookie-instellingen