Indirecte lozingen (ondiep grondwater)

De lozing van stoffen op het vuilwaterstelsel, die de doelstelling van het NAD tegenwerken, beter reguleren.

Het Besluit Lozen Buiten Inrichting (BLBI) regelt de lozingen die niet door een activiteitenbesluit gedekt zijn. Het gaat hierbij om lozingen uit bronneringen, bodemsaneringen en warmte-koude -installaties.

De afspraken die nu zijn vastgelegd, stroomlijnen het meldings- en vergunningsproces. Een stroomschema van het nieuwe proces vind je hier. De projectgroep heeft hiermee haar werk afgerond. Elke gemeente kan de afspraken gaan uitvoeren en zorgen zij voor meer toezicht en handhaving. Voor meer informatie kun je terecht bij Sjaak Clarisse.

Versie: 26 juni 2022

Artikel: gemeenten verstevigen grip op indirecte lozingen

In Delft, Den Haag en Rijswijk zorgen indirecte lozingen, vooral door kantoorgebouwen en bij werkzaamheden, van tijd tot tijd voor overbelasting van het rioleringsstelsel en andere problemen. Dat heeft ook te maken met onduidelijkheid over procedures rondom meldings- en vergunningsplicht, waardoor de gemeenten deze lozingen niet goed in beeld hebben. Reden om met de omgevingsdienst om de tafel te gaan en heldere afspraken op te stellen. Lees verder.

Eindrapport 'Vooronderzoek indirecte bedrijfslozingen'

21 november 2022 Als vervolg op dit project is het NAD de afgelopen periode aan de slag gegaan met het onderwerp indirecte bedrijfslozingen. Op het gebied van de uitvoeringstaken van indirecte bedrijfslozingen zijn meerdere uitvoeringsdiensten betrokken. Het Kernteam van het NAD heeft de opdracht gegeven om

  • na te gaan hoe de beleving van de uitvoerende partijen in het reguleringsproces zich tot elkaar verhouden en
  • waar de overeenkomstige behoefte liggen voor een gezamenlijke aanpak in het uitvoeringsproces van indirecte bedrijfslozingen.

Dit onderzoek is afgerond en je kan hier het definitieve onderzoek lezen. Het kernteam gaat nu kijken hoe de aanbevelingen uit het onderzoek concreet kunnen worden, bijvoorbeeld door het starten van een nieuw NAD project.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.
Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.