Eindrapport vooronderzoek Indirecte bedrijfslozingen

21-11-2022
76 keer bekeken

Als vervolg op het project Indirecte lozingen (ondiep grondwater), is het NAD de afgelopen periode aan de slag gegaan met het onderwerp indirecte bedrijfslozingen. Op het gebied van de uitvoeringstaken van indirecte bedrijfslozingen zijn meerdere uitvoeringsdiensten betrokken.

Het Kernteam van het NAD heeft de opdracht gegeven om

  • na te gaan hoe de beleving van de uitvoerende partijen in het reguleringsproces zich tot elkaar verhouden en
  • waar de overeenkomstige behoefte liggen voor een gezamenlijke aanpak in het uitvoeringsproces van indirecte bedrijfslozingen.

Dit onderzoek is afgerond en je kan hier het definitieve onderzoek lezen. Het kernteam gaat nu kijken hoe de aanbevelingen uit het onderzoek concreet kunnen worden, bijvoorbeeld door het starten van een nieuw NAD project.

Meer informatie over het project Indirecte lozingen (ondiep grondwater).

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen