Even voorstellen: Dick Konings

26-01-2024

Het NAD heeft Dick Konings gevraagd om de mogelijkheden voor een toekomstbestendige organisatievorm voor ons te verkennen en dit in de zomer van 2024 af te ronden met een eerste advies. Wij stelden hem enkele vragen.

In het project Water in Bedrijf onderzoeken we wat er nodig is om te gaan samenwerken als één kader stellende en faciliterende maatschappelijke onderneming die regie houdt op de kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid van de watercyclus. Het NAD heeft Dick Konings gevraagd om de mogelijkheden voor een toekomstbestendige organisatievorm voor ons te verkennen en dit in de zomer van 2024 af te ronden met een eerste advies. Het volgende doel is dat we dit advies in de jaarlijkse managementbijeenkomst in oktober 2024 met elkaar kunnen bespreken.

Dick is bij een aantal van onze organisaties geen onbekende en hij kent onze regio en de uitdagingen van ons werkterrein goed. Als organisatieadviseur en interimmanager heeft hij een jarenlange ervaring in de watersector en met samenwerkingsverbanden van waterschappen en van gemeenten op verschillende terreinen waaronder ICT, laboratoriumdiensten en publieke dienstverlening.

Maak nader kennis met Dick aan de hand van een aantal vragen die we hem stelden.

Foto van Dick KoningsWie ben je, en wat doe je? Stel jezelf kort voor.

Mijn naam is Dick Konings en ik ben door het NAD aangetrokken om de mogelijkheden voor een toekomstbestendige gezamenlijke organisatievorm te verkennen en dit in de zomer van 2024 af te ronden met een eerste advies en dit ter tafel te brengen op de jaarlijkse managementbijeenkomst in oktober 2024.

Naast deze rol werk ik ook voor andere overheids-samenwerkingen als programmamanager Datastromen bij Het Waterschapshuis en als strategisch adviseur Digitale Transformatie en als enterprise architect voor enkele laboratoria voor waterkwaliteitsonderzoek.

Hoe ben je bij het NAD terecht gekomen?
Tussen de letterlijk tientallen dagelijkse mails van brokers met allerlei vacatures, die ik vrijwel altijd ongelezen weg klik, zag ik toevallig iets met ‘Delfland’. Omdat ik vijf jaar lang met veel plezier bij Delfland heb gewerkt, klikte ik op de link. Ik raakte enthousiast en de rest ‘is history’.

Hoe zou je, in maximaal 3 zinnen, het NAD omschrijven?
Het NAD is een mooi voorbeeld van een succesvolle samenwerking tussen verschillende (soorten) organisaties, die inmiddels al meer dan 10 jaar bestaat. Gezien de grote maatschappelijke opgaven en de krappe arbeidsmarkt ligt het voor de hand dat de partners laten onderzoeken of er draagvlak is om de handen de komende jaren nog meer ineen te slaan en de organisatie weer een stap verder te brengen. Zodat het bijvoorbeeld mogelijk wordt om samen mensen aan te trekken en om samen gezamenlijk projecten aan te besteden en uit te laten voeren.

Hoe zou je, jezelf in maximaal 3 zinnen omschrijven?
Ik ben een man van 58 en heb samen met mijn vrouw Mylène vier kinderen tussen de 20 en de 30. We wonen in de binnenstad van Delft. Vanuit mijn werkkamer heb ik dagelijks zicht op de gracht voor mijn deur met mijn favoriete werkterrein: de kwaliteit en kwantiteit van het water.

Terugkijkend naar je eerste dag bij het NAD, wat is het leukste wat je hebt meegemaakt?
Omdat ik maar een paar uur per week voor NAD werk heb ik nog niet zo heel veel ervaren, maar het eerste waar ik aan denk is de vraag van een van de interviewers na afloop van het 30 minuten durende sollicitatiegesprek: “Lijkt het je nog wel leuk om voor ons te gaan werken?” Daar sprak iets uit van ‘wij willen graag, maar wil jij nog wel met ons?’. Já dus, heel graag zelfs!

Waar zie je, jezelf over ongeveer twee jaar? Wat doe je dan, of wat wil je graag bereikt hebben in die twee jaar?
Tsjew, is dit de plek om hierover hardop te fantaseren? Als het ons lukt om een gezamenlijke organisatie opgericht te krijgen, misschien mag ik dan ook een rol spelen bij de inrichting hiervan.

Ben je ergens (heel) goed in? Een hobby misschien. Zo ja, wat dan?
Ik ben nergens echt goed in, maar ik hou van tennissen met mijn maten, beetje klussen, veel lezen van non-fictie over misdaad, terrorisme en geheime diensten en een beetje kletsen in het café. Bovenal ben ik heel geïnteresseerd in water in de meest brede zin, maar die afwijking krijg je waarschijnlijk bijna vanzelf als je al meer dan 10 jaar ‘in het water zit’.

Waar kunnen we je voor wakker maken?
Nou, ik kijk met plezier naar mijn vrouw. Ook als ze slaapt. Maar misschien kun je mij beter ook laten slapen, want de kans bestaat dat je mij niet meer zo aardig vindt nadat je mij hebt gewekt.

Wie gaat volgend jaar de “Tour de France” winnen?
Echt geen idee.

Wil je verder nog iets kwijt?
Ik vind het spannend en ik heb er zin. In elke nieuwe opdracht zitten dingen die ik nog nooit eerder heb gedaan. Dus ook in deze. Pippi Langkous zei daarover: “Ik heb het nog nooit eerder gedaan, dus waarom zou ik het niet kunnen?”

 

Over Water in Bedrijf
NAD, het Netwerk Waterketen Delfland, bestaat inmiddels 10 jaar en is een succesvolle samenwerking van 12 gemeenten, 2 drinkwaterbedrijven en het Hoogheemraadschap van Delfland. Met elkaar staan wij voor grote inhoudelijke maatschappelijke opgaven en tegelijkertijd hebben we al langer te kampen met onderbezetting. Om dit aan te pakken zoeken we naar een zo soepel mogelijke samenwerkingsvorm. De NAD-partners willen graag de handen ineenslaan om de organisatie weer een stap verder te brengen. Zo kunnen we bijvoorbeeld samen mensen aantrekken en gezamenlijk projecten aanbesteden.

Dit sluit aan op onze visie voor de lange termijn (in het bestuursakkoord)  waarin gemeenten, drinkwaterbedrijven en Hoogheemraadschap vanuit NAD steeds nauwer met elkaar gaan samenwerken richting één kader stellende en faciliterende maatschappelijke onderneming die regie houdt op de kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid van de watercyclus (en daarmee bijdraagt aan de transitie-opgaven Klimaatadaptatie, Energie en de verbetering van de waterkwaliteit) en die ruimte biedt voor initiatief en innovatie.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen