Waterketenteams, juli 2022

18-07-2022

Een korte update van de werkzaamheden en de voortgang bij de twee waterketenteams Harnaschpolder/Houtrust en de Groote Lucht.

Harnaschpolder/Houtrust

De modelstudie van de waterketen zit tegen de afronding aan. Aanvullend zijn de kenmerkenbladen van de rioleringsgebieden opgesteld met daarin de eigenschappen van de gebieden zoals aangesloten verhard oppervlak, capaciteit gemalen en hoeveelheid berging in de stelsels. Als deze naar tevredenheid van alle partijen zijn afgerond en de rapportage met de gevraagde kaarten gereed is kunnen we een punt zetten achter deze studie. Dit zal waarschijnlijk net na de zomervakantie zijn. Daarmee hebben we de grootste modelstudie op dit detailniveau tot nu toe in Nederland afgerond. De modelstudie heeft meer inzicht gegeven in de waterketen van zuiveringskring Harnaschpolder. Verder hebben gemeentes weer een actuele stresstest en een actueel model waarmee wijzigingen in het stelsel kunnen worden doorgerekend.

De Groote Lucht

Het terugdringen van rioolvreemd water staat hoog op de agenda voor het Waterketenteam De Groote Lucht. Al voordat we een waterketenteam werden, zijn in Vlaardingen vier overlaten omgebouwd. Door deze overlaten stroomde een grote hoeveelheid oppervlaktewater de riolering in. De daarmee opgedane ervaring gebruiken we nu bij het aanpassen van de grootste overlaat in de zuiveringskring De Groote Lucht. In de Broekpolder in Vlaardingen wordt op het kruispunt van 3 peilgebieden een overlaat aangepast. We beƫindigen hiermee de instroom in de riolering van bijna een half miljoen m3 per jaar.

Om deze aanpassing op een verantwoordelijke manier te kunnen realiseren zijn maatregelen nodig om een alternatieve afvoer van al dat oppervlaktewater te borgen en ervoor te zorgen dat de waterkwaliteit niet achteruitgaat. Complicerende factor is dat op de locatie in het verleden vervuild havenslib is gestort. De gemeente Vlaardingen en Delfland hebben samengewerkt om de beste oplossingen te vinden. Naar verwachting zijn de aanpassingen begin 2023 gereed.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen