Drinkwater & de toekomst

18-07-2022

Het watersysteem loopt tegen zijn grenzen aan door droogte, verzilting en een toenemende watervraag. En door vervuiling verslechtert de kwaliteit van de bronnen. Extra maatregelen voor de bronnen zijn nodig om de beschikbaarheid van drinkwater te kunnen blijven garanderen.

Bekijk hier het magazine van Evides over dit onderwerp.

 

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen