Enquête Indirecte Bedrijfslozingen

16-07-2022
61 keer bekeken

Hafida el Allati en Gert de Jong gaan voor het NAD het project “Indirecte Bedrijfslozingen" opstarten. De aanleiding om dit project te starten was het NAD Webinar over Indirecte lozingen.

Hierin gaven de NAD-partners aan behoefte te hebben aan een project over bedrijfs- en industriële lozingen op de riolering.
Zij beginnen met een onderzoek aan de hand van een enquête om een beeld te krijgen van wat er bij iedereen leeft en wat de precieze behoeftes zijn. Werknemers van alle NAD -partners die op dit gebied werkzaam zijn, ontvangen een uitnodiging om mee te doen. Ook zullen Hafida en Gert een aantal interviews afnemen. Ieders inbreng wordt erg gewaardeerd, en levert een waardevolle bijdrage aan een zo breed mogelijk beeld van de ervaringen in de uitvoeringspraktijk, over bedrijfslozingen.

Het doel van dit onderzoek is het uitvoeren van een eerste verkenning naar een zo breed mogelijk beeld van jullie ervaringen in de uitvoering. Hierbij gaat het met name over het reguleringsproces van bedrijfslozingen met als focus het signaleren van risicovolle bedrijfslozingen en mogelijke knelpunten in het proces.
De uitkomsten van dit onderzoek zullen Hafida en Gert vervolgens delen. In deze inventarisatie zal gekeken worden hoe de geïnventariseerde knelpunten concreet kunnen worden aangepakt. Aan de hand hiervan maken zij een projectvoorstel voor het vervolg van het project. Ook vragen zij dan wie aan wil sluiten in het projectteam. Hafida en Gert hopen jullie dan ook gaandeweg het project te ontmoeten!

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen