NAD-projecten op de website

15-07-2021

In NAD verband werken we in projecten aan het realiseren van onze langetermijnvisie. In de bestuurlijke Overeenkomst uit 2020 is een samenwerkingsagenda opgenomen waarin deze projecten staan benoemd. Projectleiders van de lopende projecten maakten voor hun project een zogenaamd projectblad.

Langetermijnvisie NAD

De afvalwaterketen ontwikkelt richting een watercyclus waarbij alle partijen het fysieke systeem centraal stellen. Dat vraagt om samenwerking met verschillende partijen zoals drinkwaterbedrijven, energiebedrijven, onderzoeksinstellingen en particuliere initiatieven.

De samenwerkende partners laten zich inspireren door verdienmodellen en gaan flexibel en transparant om met investeringen. Gemeenten en Hoogheemraadschap zullen vanuit NAD steeds nauwer met elkaar gaan samenwerken richting een kader stellende en faciliterende maatschappelijke onderneming die regie houdt op de kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid van de watercyclus, maar ruimte laat voor initiatief en innovatie.

Inmiddels staan de projectbladen van alle lopende NAD-projecten op onze website.

 

 

 

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen