Gemeenten starten gezamenlijk gemalenbeheer

14-05-2019

Delft, Pijnacker-Nootdorp en Leidschendam-Voorburg gaan intensief samenwerken bij het beheer en onderhoud van gemalen en persleidingen van de riolering. Daarmee investeren zij in waterkwaliteit en de gemalen. Zo ontstaan mogelijkheden om het gemalenbeheer nog beter uit te voeren.

De colleges van B&W in de drie gemeenten besloten op 14 mei 2019 om per 1 oktober 2019 met het gezamenlijke gemalenbeheer te starten.

Samenwerken loont!
Het waarborgen van goed onderhoud en beheer van de gemalen en persleidingen wordt steeds complexer. Monteurs hebben een veel bredere taak gekregen en ICT speelt een steeds belangrijkere rol. Vakmensen zijn moeilijk te vinden. Door samen te werken is de aanwezige kennis en ervaring makkelijker te delen en over te dragen en ontstaat tijd om meer specialistisch naar de gemalen te kijken. Dat maakt het werk professioneler, aantrekkelijker en uitdagender en zorgt voor meer duidelijkheid in de dagelijkse uitvoering. Ook als het werkgebied groter wordt.
Door de samenwerking verwachten de gemeenten op termijn beter bestand te zijn tegen klimaatveranderingen door gemalen slimmer in te zetten bij specifieke regenbuien. Door gemalen optimaal te beheren blijven ze langer in gebruik en kan uiteindelijk ook bespaard worden op kosten.

Start
Er komt één gezamenlijke onderhoudsdienst voor alle gemalen en transportleidingen voor afvalwater. Pijnacker-Nootdorp gaat deze taak voor de drie aangesloten gemeenten uitvoeren. Het gezamenlijk gemalenbeheer start begin juni vanaf een eigen locatie: de Gemeentewerf aan de Ambachtsweg 1 in Pijnacker-Nootdorp.

Foto van een rioolgemaal, met een grote gele pomp.

Netwerk Afvalwaterketen Delfland
De nieuwe samenwerking komt voort uit het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD). In het NAD werken 12 gemeenten, 2 drinkwaterbedrijven en het waterschap samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame afvalwaterketen. In de lange termijn visie van het NAD voor 2050, werken partijen steeds nauwer met elkaar samen.
Nu al zijn meerdere andere NAD gemeenten geïnteresseerd om hun gemalenbeheer in de samenwerking onder te brengen. De focus voor het gezamenlijk gemalenbeheer ligt eerst op het zorgen voor een goed lopende samenwerking en het verder professionaliseren van de organisatie. Op termijn kunnen andere NAD gemeenten aansluiten.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen