Dunea en Evides Waterbedrijf sluiten aan

13-12-2016

Woensdagochtend, 14 december 2016 werd de toetreding ondertekend van drinkwaterbedrijven Dunea en Evides Waterbedrijf tot het Netwerk Afvalwaterketen Delfland (NAD).

Daarmee werken in het NAD nu twaalf gemeenten, het Hoogheemraadschap van Delfland en twee drinkwaterbedrijven samen aan een betrouwbare, betaalbare, toekomstbestendige en duurzame waterketen. De drinkwaterbedrijven draaien meteen mee in een aantal NAD-projecten.

 

 

 

 

 

foto's: www.michellemuus.nl

De samenwerking binnen het NAD komt voort uit het nationale Bestuursakkoord Water. Partijen werken steeds nauwer met elkaar samen om in de waterketen de kwaliteit van de dienstverlening te handhaven, de kwetsbaarheid van de keten te verminderen en de stijging van de jaarlijkse kosten te beperken. De ambitie is om vanaf 2020 minimaal €10 miljoen per jaar te besparen. Door de toetreding van de drinkwaterbedrijven ontstaat integrale waterketensamenwerking: een belangrijke stap in de ambities van het NAD.

Ondertekening
Wethouder Jaap van Staalduine (Pijnacker-Nootdorp) trapte de ondertekening af tijdens de bestuurlijke Watertafel in Rotterdam. Wethouder Kees Pleijsier van Maassluis, hoogheemraad Han van Olphen van Delfland en Wim Drossaert, algemeen directeur Dunea zetten de eerste handtekeningen.

Wim Drossaert en Annette Ottolini (algemeen directeur Evides Waterbedrijf) bekrachtigen het belang van de samenwerking. Drossaert: “Graag verbreden wij onze waterketensamenwerking met Delfland en gemeenten. Samen onze dienstverlening goedkoper, logischer en toekomstgericht maken is wat inwoners van ons mogen verwachten. Eigenlijk zijn zij de enigen die nu nog niet aan tafel zitten.” Ottolini: “We werken samen aan een toekomstbestendige waterketen, die voldoet aan de verwachtingen van bewoners en bedrijven. Dit doen we door op concrete vraagstukken samen te werken op het gebied van kennis, ervaring en uitvoering.”

Aan de slag
Dunea en Evides Waterbedrijf draaien meteen mee in verschillende NAD-projecten. Dat levert frisse nieuwe perspectieven op. Zo komen de drinkwaterbedrijven nu al in de ontwikkelfase van een wijk tot afstemming met gemeenten over de werkzaamheden. Door tijdig aan tafel te zitten kunnen partijen de verschillende belangen op een constructieve manier in de gebiedsinrichting meenemen.

En door kennis uit te wisselen over hoe cijfers tot stand komen en data samen te brengen, ontstaan er inzichten waarmee scherpere prognoses kunnen worden gemaakt. Van bevolkingsprognoses binnen gemeenten naar prognoses voor drinkwaterverbruik, naar prognoses voor waterafvoer en -zuivering. Dit maakt efficiënte bedrijfsvoering en betere dienstverlening in de hele waterketen mogelijk. Alle NAD-projecten zijn hier te vinden.

X (voorheen Twitter)

Cookie-instellingen