Aangesloten verhard oppervlak

Dit dashboard geeft inzicht in de voortgang van één van de NAD voor KPI's. Namelijk: 7 - Regenwater zoveel mogelijk lokaal opvangen. Het aandeel gemengd aangesloten verhard oppervlak neemt af met 0,5% (ongeveer 24 ha) per jaar.

Afbeeldingen

Registreren

Cookie-instellingen