Dashboards

Het NAD Dataplatform ontwikkelt en beheert dashboards met actuele informatie. Verzamelde data wordt vertaald naar bruikbare informatie. Deze aanpak vermindert de totale inspanning van individuele partijen en verhoogt de kwaliteit van de data en -analyses. Onderstaande dashboards maken gezamenlijke data over verschillende prestatie indicatoren zichtbaar.

Heb je vragen, neem dan contact op met de mensen achter het NAD Dataplatform.

Om je op een goede manier met de dashboards te laten werken, maken we gebruik van cookies. Door het gebruik hiervan goed te keuren kan je de dashboards ook gebruiken. Rechtsonder op de pagina zie je een blauwe knop "Cookie-instellingen". Als je hier op klikt kun je 'Cookies van derden' toestaan. Sla deze aanpassing op en ga dan naar de dashboards. Deze instelling hoef je maar één keer aan te passen.
 • Aangesloten verhard oppervlak

  Dit dashboard geeft inzicht in de voortgang van één van de NAD voor KPI's. Namelijk: 7 - Regenwater zoveel mogelijk lokaal opvangen. Het aandeel gemengd aangesloten verhard oppervlak neemt af met 0,5% (ongeveer 24 ha) per jaar.

  16 keer bekeken
 • Rioolvreemd water

  Hier tonen we de uitkomsten van de monitoring van het rioolvreemd water in de regio van het NAD. Rioolvreemd water is het water in het riool waarvan we de oorsprong niet kennen. Extra water naast het huishoudelijk afvalwater vraagt extra grote leidingen, gemalen en zuiveringen.

  16 keer bekeken
 • Dashboard Overstorten (in ontwikkeling)

  Demo, nog in ontwikkeling

  Hier tonen we de uitkomsten van de monitoring overstorten, KPI 3 uit de bestuurlijke overeenkomst. Dit dashboard is momenteel nog in ontwikkeling, de versie die je hier ziet is bedoeld voor demonstratiedoeleinden, en bevat daarom maar een kleine selectie van de beschikbare data.

  19 keer bekeken
  Cookie-instellingen