Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater

Lunchlezing 7 februari 2023

Met deze lunchlezing informeerden we de deelnemers over de nieuwe “EU Richtlijn Stedelijk Afvalwater”. De wetgevingsprocedure voor deze richtlijn loopt dit jaar bij het Europees Parlement en de Raad tot er een definitief akkoord wordt bereikt. De nieuwe, strengere regels zijn niet alleen voor het Hoogheemraadschap van Delfland van belang. Ook de gemeentes en drinkwaterbedrijven krijgen te maken met de nieuwe richtlijn.

Afbeeldingen

Lunchlezing Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater

Registreren

Cookie-instellingen