NAD Webinars en lunchlezingen

Een van de manieren om kennis te delen is via webinars. Hieronder een overzicht van de webinars georganiseerd door het Netwerk Waterketen Delfland. Als er van een webinar een opname is gemaakt dan kun je terugkijken via Vimeo.Een van de manieren om kennis te delen is via webinars.

Hieronder een overzicht van de webinars georganiseerd door het Netwerk Waterketen Delfland. Als een webinar is opgenomen, dan kun je terugkijken via Vimeo.

 

 

 • Webinar Verbetertraject Indirecte Lozingen

  Het doel van het Webinar is onder meer het informeren over voortgang verbetertraject indirecte bedrijfslozingen van het NAD en het belang van de waterkwaliteit bij indirecte bedrijfslozingen voor de waterketen (weer) onder de aandacht te brengen bij de NAD partners en Omgevingsdiensten.

 • Lunchlezing Jaarplannen waterketenteams

  Wil je weten wat de Waterketenteams al bereikt hebben en wat ze dit jaar gaan doen? Benieuwd naar de uitdagingen verderop in de tijd? Bekijk de opname van deze lunchlezing en laat je informeren over de jaarplannen van de Waterketenteams!

 • Webinar Wij zijn het NAD!

  Ben je nieuw bij het NAD en wil je weten hoe we werken aan onze langetermijnvisie? Hoor je collega’s over de Wijk van de Toekomst of over Water in Bedrijf praten? Benieuwd naar een update van onze NAD activiteiten en projecten?

 • Effectiviteit Klimaatmaatregelen (3e editie)

  In dit derde webinar vertelden Marc van der Leeuw (gemeente Maassluis) en Arthur Hagen (gemeente Den Haag) over hun ervaringen met klimaatmaatregelen in de dagelijkse praktijk.

 • Eindresultaten modelstudie Harnschpolder & Houtrust

  Webinar - 27 juni 2023

 • Vooronderzoek Indirecte Bedrijfslozingen

  Lunchlezing 21 maart 2023

 • Effectiviteit Klimaatmaatregelen (2e editie)

  Webinar 21 februari 2023

 • Europese Richtlijn Stedelijk Afvalwater

  Lunchlezing 7 februari 2023

 • Wijk van de Toekomst

  Webinar 13 december 2022

 • Medicijnresten in het afvalwater

  Webinar 22 november 2022

 • Effectiviteit klimaatmaatregelen

  Webinar 1 november 2022

 • Waterbeheerprogramma (WBP6)

  Webinar 21 juni 2022

 • Afstemmen in de ondergrond

  Webinar 22 maart 2022

 • Indirecte lozingen

  Webinar 23 november 2021

 • NAD Dataplatform

  Webinar 21 september 2021

 • Waterketenteams

  Webinar 8 juni 2021

 • Transitie in de Waterketen

  Webinar 16 maart 2021

 • Gemeentelijk Rioleringsplan

  Webinar 30 november 2020

 • Gezamenlijk gegevensbeheer NAD

  Webinar 24 juni 2020

  Cookie-instellingen