Eindresultaten modelstudie Harnschpolder & Houtrust

Webinar - 27 juni 2023

Dit webinar gaat over de eindresultaten van de ‚Modelstudie (wateroverlast) Harnaschpolder en Houtrust‘. Het afvalwatersysteem van het hele gebied dat water afvoert naar Harnaschpolder, de grootste afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) van Nederland, zit nu in één geavanceerd rekenmodel, samen met AWZI Houtrust.

Niet alleen het ondergrondse buizenstelsel, ook het oppervlaktewater is verwerkt. En het detailniveau is hoog. Programmamanager Arie Markus: “Met dit model hebben we een uniek instrumentarium in handen om de meest uiteenlopende scenario’s door te rekenen.”

Lees het volledige interview met Arie Markus.
 

Afbeeldingen

Eindresultaten modelstudie Harnaschpolder Houtrust

Registreren

Cookie-instellingen