Webinar Verbetertraject Indirecte Lozingen

Het doel van het Webinar is onder meer het informeren over voortgang verbetertraject indirecte bedrijfslozingen van het NAD en het belang van de waterkwaliteit bij indirecte bedrijfslozingen voor de waterketen (weer) onder de aandacht te brengen bij de NAD partners en Omgevingsdiensten.

Afbeeldingen

Webinar 21 mei 2024

Registreren

Cookie-instellingen