Wouter van Kleef verlaat het kernteam

Sinds 2018 nam Wouter van Kleef namens de gemeente Zoetermeer deel in het kernteam van het NAD. Na 6 jaar is voor hem het moment gekomen om afscheid te nemen. We stelden Wouter enkele vragen waarin hij terugblikt op zijn periode bij het NAD.

Wat ga je nu doen?
Naast mijn werk in Zoetermeer in mijn functie regisseur recreatiegebieden, ben ik gekozen tot voorzitter van de ondernemingsraad.

Hoe en wanneer ben je bij het NAD terecht gekomen?
In enkele van mijn projecten werkte ik regelmatig samen met de Hoogheemraadschappen en deed steeds meer op het gebied van watermanagement. Mijn toenmalige directeur heeft me daarom in 2018 gevraagd om deel te nemen aan het kernteam. Zo konden we als Zoetermeer ook meer aanhaken op het netwerk van de waterketen in Delfland.

Wat heb je allemaal gedaan bij het NAD?
Ik werkte 6 jaar in het kernteam en ben projectleider geweest voor “Menskracht in de Waterketen” en “Water in Bedrijf”. Daarin droeg ik bij aan de ontwikkeling van de samenwerkingsagenda en de koers voor het NAD, het bewaken van de voortgang van projecten en aan het signaleren we nieuwe ontwikkelingen en kansen voor het NAD. Daarnaast adviseerde  ik bij het opstellen van Bestuurlijke Overeenkomst NAD en van de overeenkomst “Samenwerking Klimaatadaptatie“ bij het ons collega-netwerk Klimaatadaptatie Delfland.

Wat waren je verwachtingen toen je begon bij het NAD? En zijn ze uitgekomen?
Voor ik bij het NAD aansloot, ben ik gaan googelen en rondvragen over het NAD. Niet heel veel mensen in mijn omgeving kenden het NAD. Misschien was dat wel een aanleiding om erin te stappen. We vinden het zo vanzelfsprekend dat we drinkwater hebben en dat ons afvalwater door het riool wordt verwijderd. Het zijn basisvoorzieningen, noodzakelijk om onze samenleving te laten functioneren.
Mijn indruk is dat het NAD de afgelopen jaren drinkwater en afvalwater meer op de kaart heeft gezet. Het NAD startte steeds meer effectieve programma’s en trof maatregelen om effectiever, efficiënter en innovatiever samen opgaven te realiseren.

Hoe zou je, in maximaal 3 zinnen, het NAD omschrijven?
Het NAD is een belangrijke verbindende schakel in watermanagement en de waterketen geworden. Het mooie is dat de sfeer en de cultuur van het NAD met alle veranderingen in opgaven en wisselingen in deelnemende collega’s altijd supergoed is. De onderlinge relaties en het begrip zorgen dat de 15 deelnemers veel vertrouwen in elkaar en in het NAD hebben.

Terugkijkend naar je eerste dag bij het NAD, wat is het leukste wat je hebt meegemaakt?
Ik denk met veel plezier aan de mooie netwerkbijeenkomsten waarbij collega’s, bestuurders en mensen uit het netwerk in grote aantallen aanwezig waren en er altijd een goede sfeer was. De opkomst overtrof vaak mijn verwachtingen. Ook de MGA-trainingen met voor mij nieuw collega’s waren leerzaam en erg leuk. Een bijzonder moment is de teambuildingsdag in 2020. Onder de noemer “de wijsheid van de kudde” werd het kernteam een paardenweide ingestuurd. En ja, er liepen echte paarden! Ik was terughoudend over de inzet van paarden. Maar het werkte! Want na die dag was geen hindernis het kernteam te hoog!

Waardoor het netwerk beter zou functioneren?
Lastige vraag. Ik denk dat het netwerk al heel goed functioneert. Toch twee aandachtspunten:

  • Er zijn bij deelnemers vele personele wisselingen geweest. Het is belangrijk om de nieuwe collega’s snel te informeren en waar mogelijk te betrekken bij het werk aan de waterketen.
  • Verder moet het NAD alert zijn op evenwicht tussen ambitie en capaciteit. Het is daarom belangrijk dat deelnemers kennis, kunde en capaciteit voor de NAD-projecten beschikbaar stellen.

Waar zie je, jezelf over ongeveer twee jaar? Wat doe je dan, of wat wil je graag bereikt hebben in die twee jaar?
Ik hoop over twee jaar het programma ‘Ons Blauwe Goud” met het Hoogheemraadschap van het Rijnland af te ronden. Dat is gericht op de verbetering van de waterkwaliteit van de Zoetermeerse Plas en een groot deel van de bebouwde omgeving. Daarnaast wil ik met de OR bijdragen aan de organisatie van Zoetermeer: een stabiele een aantrekkelijke organisatie. En ook een organisatie die oog heeft voor het verzilveren van kansen samen met de buren of met regionale netwerken zoals het NAD!

Ben je ergens (heel) goed in? Een hobby misschien. Zo ja, wat dan?
Ik ben een fanatieke fietser en rij jaarlijks 6-7000 kilometer. Dat doe ik bij de wielervereniging, als forens van huis naar werk en terug en met mijn vrouw. Met mijn zoon heb ik afgelopen winter enkele graveltochten op de Veluwe en de Utrechtse Heuvelrug gemaakt. Voor komend periode staan “de Ronde van Drenthe, de Willy Vannitsen Classic (Belgisch Limburg en de Ardennen) en een meerdaagse bike-packtrip in Oostenrijk op het programma.

Waar kunnen we je voor wakker maken?
Zie boven, maar niet te vroeg graag!

Wil je verder nog iets kwijt?
Ik had bij aanvang in 2018 voor mezelf een proeftijd voor 1 jaar NAD. Het werden ruim 6 jaar! Dat komt vooral door de collega’s in het netwerk! Het was altijd positief en geanimeerd. Ik wil vooral de collega’s van het kernteam en de projectteams bedanken voor de prettige samenwerking. Ik mis jullie nu al!

Cookie-instellingen