Medicijnen

Geneesmiddelen kunnen vaak moeilijk uit het rioolwater worden verwijderd in de waterzuivering. Grote kans dat jouw medicijnen dan in plassen, sloten en vaarten en zelfs in het drinkwater terecht komt.

Bij het opruimen van de badkamer kom je oude medicijnen tegen. Je wist niet eens dat je die nog had. Ze zijn ver over de houdbaarheids-datum. Door het toilet spoelen lijkt je de beste optie, opgeruimd staat netjes. Maar genees-middelen kunnen grondstoffen bevatten die het riool vervuilen. Behandel oude of ongebruikte geneesmiddelen daarom als klein chemisch afval. Spaar ze op en lever ze in bij het inzamelpunt van de gemeente of bij de apotheek.

Afbeeldingen

Registreren

Cookie-instellingen